PRÁVNE SLUŽBY

Ochrana osobných údajov

Poučenie o spracovaní osobných údajov...

Trestné právo

zastupovanie ako súdom ustanovený...

Pracovné právo

pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných...

Obchodné právo

založenie spoločnosti, zmeny v obchodných...

Rodinné právo

návrhy na rozvod manželstva vyporiadanie...

Občianske právo

kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, darovacie...
Dobrý deň,
prípadným záujemcom o prácu v našej advokátskej kancelárii oznamujem, že hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu advokátsky koncipient/ koncipientka. Viac informácií:
Zdieľať